Корова, курочка, кабан,
Козёл, конь, канарейка.
Кротом крадусь, канкан-капкан.
Кап-капает копейка.
Крыльцо, кольцо, коса, конёк,
Корыто, ключ, калитка...