Прошли те времена, когда за колдовство сжигали на кострах инквизиции. В наши дни...